Zelena luč za športnike, a pod posebnimi pogoji

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..). Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

  Pri preprečevanju okužb z  novim  koronavirusom je  tako  kot  pri  drugih  nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila:

  • Ključnega pomena je umivanje rok  z milom  in  vodo, v  primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V  ta  namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do  80 % etanola.
  • Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju nosu, ali uporabimo razkužilo za roke.
  • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.
  • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni COVID-19.
  • V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal(npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura),  si  takoj  nadenemo  masko  in  obvestimo nadrejenega.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in  epidemije COVID-19 se  z omejitvami vstopov izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

  Splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu.

  Poleg navedenih priporočil NIJZ priporoča, da se poskrbi za zaščito z dodatnimi ukrepi in prilagojenim načinom vadbe:

  • Svetujejo, da naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen na način, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo.
  • Priporoča se, da udeleženci na vadbe pridejo opremljeni za začetek vadbe v največji možni meri, tako da se preoblačenje, obuvanje, itd. opravi čim hitreje.
  • Vsi rekviziti,  oprema  in  naprave,  ki  se  bodo  uporabljali  med  vadbo, morajo  biti  predhodno ustrezno razkuženi.
  • V športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 2 m.
  • Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke. Neposredno pred vstopom na športno površino si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke.
  • Vsi (športniki in trenerji) si naj pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga. Takoj po končanem treningu si naj vsi nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse dokler ne zapustijo športne dvorane.
  • Poleg športnikov naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe.
  • Udeleženci morajo med vadbo ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2 metrov tudi v primeru vadbe v paru ali skupini. Neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen (izjema so člani skupnega gospodinjstva ter partnerji v panogah, ki jih dovoljuje odlok z dne …5.2020).
  • Športniki naj uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno vadbo naj si ne izmenjujejo med seboj.
  • Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke.
  • V času odmorov med vadbo si mora vsak športnik najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo 2 metrov od drugih udeležencev.
  • Po končani vadbi vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo.
  • Strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način. Po končani vadbi je potrebno očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Pri uporabi razkužila dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, še zlasti kontaktni čas (čas, ki je potreben, da razkužilo na predmetih uniči mikrobe).
  • Neposredno po končani vadbi in pred odhodom iz vadbene površine si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke.
  • Vsi udeleženci naj čimprej zapustijo športni objekt in se ne zadržujejo na/v objektu.

  Poleg navedenega na NIJZ svetujejo sledeče:

  • Prostore je  treba  redno in učinkovito zračiti v skladu z Navodili za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19.
  • Prostore je treba prezračit pred pričetkom in po zaključku vsake vadbe. Prostore se naj v največji možni meri prezračuje tudi med vadbo.
  • Prostore je treba redno čistiti in razkuževati v skladu s Priporočili za čiščenje in razkuževanje prostorov izven   zdravstvenih   ustanov   v   času   epidemije   COVID-19.
  • Prostore je treba čistiti in razkuževati po vsaki vadbi.
  • Na vhodu v objekt, na več vidnih mestih v objektu in na izhodu iz objekta, je treba zagotoviti podajalnike za razkužilo.
  • V sanitarijah je treba zagotoviti ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov ter stalno zračenje. Osebe naj se gibljejo tako, da je ves čas zagotovljena medosebna razdalja 2 m. Število oseb, ki se  v sanitarijah lahko hkrati zadržuje, naj bo prilagojeno velikosti prostora oz. naj v prostor osebe vstopajo posamično.
  • Garderobe in skupni prostori naj bodo zaklenjeni in jih udeleženci ne smejo uporabljati, razen, če je zagotovljen prostor  z  najmanj  20m2/osebo  in  se  po  uporabi  prostor  lahko  ustrezno prezrači in ustrezno razkuži.
  • Odsvetujejo tuširanje v objektu.