Vlada začasno ustavlja treninge in tekmovanja za mladino

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj. Odlok bo začel veljati 22. oktobra 2020, odslej pa bomo spremljali le še tekmovanja v okviru 1A in 1B DOL.

  Odlok določa, da športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe nista dovoljena. Ne glede na to, pa je proces športne vadbe dovoljen športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Kot tekmovanja v najvišjem kakovostnem rangu na nacionalni ravni se razume najvišja članska tekmovanja.

  Glede na posredovani izvleček tekmovalnega pravilnika je razumeti, da sta obe skupini (1A in 1B) del prve članske državne lige zaradi česar se lahko skladno z Odlokom izvajata tako v moški, kot ženski konkurenci.

  Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bodo športniki za namene tekmovanj še naprej lahko prečkali meje statističnih regij.

  Za vse pa velja, da morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

  Odlok navaja tudi, da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena, prisotne pa so lahko le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

  Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada ugotavljala vsakih 14 dni. Ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo takrat odločala, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa jih bo spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

  Bodimo potrpežljivi in pazimo na svoje zdravje. Čas, da se vsi vrnemo na igrišča, bo znova prišel.