Usposabljanje za vaditelja odbojke

  TERMINI TEČAJA

  24.8. – 30.8.2015

  Izpit po dogovoru

  VODJA USPOSABLJANJA

  Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Zadražnik

  NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

  Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju odbojke, da bodo delovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti oziroma izobraženosti bodo vodili proces vadbe (učenje in treniranje) dečkov in deklic, kadetov in kadetinj, mladincev in mladink ter članov in članic v III. DOL.

  POGOJI DOKONČANJA

  UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 90% udeležba.

  IZPITI:

  Teoretični izpit:

  • uspešno zaključeno preverjanje predavanih vsebin (glej predmetnik)
  • uspešno zaključeno preverjanje znanja specialnih odbojkarskih vsebin

  Praktični izpit:

  • prikaz tehničnih prvin (udarec, blok, sprejem udarca)
  • sojenje in vodenje tekme
  • preverjanje specialnih motoričnih sposobnosti z žogo

  Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu, kandidat pridobi naziv Vaditelj odbojke.

  Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

  PRIDOBLJENE KOMPETENCE

  Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj odbojke pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v mladih kategorijah. 

   

  Kotizacija:

  CENA USPOSABLJANJA

  Cena usposabljanja je 330,00 EUR. Plačilo je možno v dveh obrokih, v kolikor je prijava izvedena do 15.7.2015. V tem primeru je rok za plačilo prvega obroka 15.7.2015 v višini 165,00 EUR ter rok za drugi obrok 17.8.2015 v višini 165,00 EUR. V kolikor se kandidat prijavi po 15.7.2015 je plačilo potrebno izvesti v enem znesku v višini 330,00 EUR. Rok za plačilo je 17.8.2015.

   PRIJAVE

  1. Število prostih mest

  Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Maksimalno število je 25.

   2. Pogoji za prijavo

  Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • polnoletnost,
  • najmanj končana 3 letna poklicna šola,
  • uspešno opravljen tečaj usposabljanja Trener mladih za odbojko.

   3. Dokazila

  Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
  • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
  • Scan diplome z nazivom Trener mladih za odbojko.

  4. Način prijave in plačila

  Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

  Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov.

  Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

  PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

  5. Rok prijave

  Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 17.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

   6. Odjava

  Rok za odjavo je ponedeljek 10.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

   

  Opombe:

  KONTAKT

  Za več informacij nam lahko pišete na  ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

  Urnik bo objavljen v kratkem

  Prijavnica. docx

  Prijavnica. pdf

  Komentarji