Skupščina OK Kamnik

  Ob 17.00 je bilo prisotnih 32 članov (od 214 članov oz. 105 z glasovalno pravico) OK Kamnik.

  Predsednik Gregor Hribar je ugotovil, da je glede na članstvo v klubu prisotnih premalo delegatov z glasovalno pravico – manj kot polovica, zato se začetek skupščine po statutu prestavi za 15 minut.

  Ob 17.15 uri je bilo prisotnih 32 članov z glasovalno pravico OK Kamnik (lista prisotnosti). Skupščino je s pozdravom odprl predsednik OK Kamnik Gregor Hribar. Na podana poročila s strani udeležencev ni bilo pripomb.

  Gregor Hribar je predstavil tudi finančno poročilo za leto 2014 in predlog finančnega plana za 2015. Finančno poročilo je sestavila računovodska služba (Calcit), finančni plan pa UO OK Kamnik. Finančno poročilo je zajemalo tudi vsa poročila, ki jih je potrebno dostaviti na Ajpes (bilanca stanja, Izkaz Poslovnega izida, pojasnila k poročilom in Poslovno poročilo) ter obrazec za obračun davka od dohodkov.

  Zapisnik skupščinei si lahko preberete v priponki.

   

  Komentarji